Регистрация

Реєстрація кооперативу (виробничого, обслуговуючого, споживчого)

Кооператив - юридична особа, утворена фізичними та (або) юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на такі типи:

1.  виробничі;

2.  обслуговуючі;

3.  споживчі.

За напрямами діяльності кооперативи можуть бути житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо.

Статутний фонд кооперативу поділяється на паї. Кожний учасник кооперативу незалежно від його участі (паю) у статутному фонді кооперативу має право одного голосу.

Необхідні документи від  засновників:

1.  копії паспортів засновників;

2.  копії ідентифікаційних номерів засновників;

3.  копії паспортів директора і бухгалтера;

4.  копії ідентифікаційних номерів директора і бухгалтера.

Необхідні документи від засновників юридичних осіб:

1.  копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, завірена нотаріально;

2.  копія статутних документів (копія статуту, протоколу);

3.  копія довідки статистики;

4.  виписка з реєстру про реєстрацію компанії засновника за кордоном, перекладена українською мовою і апостилізована (у разі, коли засновником виступає нерезидент).

Процедура реєстрації кооперативу включає в себе етапи:

1.  Проведення установчих зборів засновників кооперативу;

2.  Проведення загальних зборів членів кооперативу;

3.  Підготовка статуту кооперативу;

4.  Нотаріальне посвідчення статуту кооперативу;

5.  Підготовка пакету документів, необхідного для відкриття тимчасового рахунку кооперативу в банківській установі для формування пайового фонду кооперативу (для виробничих кооперативів);

6.  Державна реєстрація кооперативу в органах державної реєстрації юридичних осіб;

7.  Постановка кооперативу на облік та отримання довідки з ЄДРПОУ в органах статистики;

8.  Постановка на облік кооперативу як платника податків та отримання відповідної довідки в державних податкових органах;

9.  Постановка на облік кооперативу як страхувальника та отримання відповідної довідки в органах Пенсійного фонду України, органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, органах Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності України, органах Фонду соціального страхування від безробіття України, органах Фонду соціального страхування від безробіття України;

  1. Отримання дозволу на виготовлення круглої печатки та штампу кутового кооперативу в дозвільній системі органів внутрішніх справ, виготовлення круглої печатки та штампу кутового кооперативу;
  2. Відкриття розрахункового рахунку кооперативу в банківських установах.